Thursday, February 2, 2012

TIÊN LÃNG - 03-02-2012 từ nguồn Basàm


Tin thứ Sáu, 03-02-2012

http://anhbasam.wordpress.com/2012/02/03/tin-thu-sau-03-02-2012/


- Phỏng vấn luật gia Lê Hiếu Đằng: Vụ Tiên Lãng, Hải Phòng: Chính quyền địa phương đã phá hoại chính sách Nhà nước – (RFI). “Nhưng vụ Đoàn Văn Vươn cũng đã cho thấy những vấn đề sâu xa, gai góc hơn, như quyền sở hữu đất đai, tình trạng thiếu dân chủ ở một số địa phương… và là dấu hiệu báo động sẽ có nhiều vụ Đoàn Văn Vươn nữa nếu chính quyền không giải quyết đến nơi đến chốn”.– Ai trao quyền lực vô biên?  (TBKTSG). “Cái quyền của một chủ tịch xã, huyện quả là vô biên khi ‘một mình’ muốn cấp cho ai cái ‘quyền sử dụng đất’ trong bao nhiêu năm, tùy hỉ; muốn thu hồi của ai, cũng tùy ý, chỉ cần nguệch ngoạc ký một cái, đóng con dấu đỏ vào là xong! Mỗi năm, ký bao nhiêu quyết định cấp, thu hồi như thế, tuyệt nhiên chẳng ai hay biết! Đáng ngại là cái quyền ‘hành’ ấy lại chi phối đến cuộc sống của không biết bao nhiêu người, thậm chí biến thành ‘số phận’ của họ”.

No comments:

Post a Comment

LÊN ĐẦU TRANG