Friday, February 10, 2012

Thủ tướng: Ông Vươn được sử dụng đất đã giao đúng luật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại Tiên Lãng

Nguồn: chinhphu.vn


Toàn văn kết luận của Thủ tướng vụ cưỡng chế Tiên Lãng(Chinhphu.vn) – Chiều 10/2, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.


Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp chung của Văn phòng Chính phủ và các ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

I.

Những năm qua, chính sách pháp luật về đất đai có rất nhiều thay đổi. Từ năm 1987 đến nay, Luật Đất đai đã được ban hành mới 3 lần (1987, 1993, 2003) và sửa đổi 2 lần (1998, 2001). Hàng trăm văn bản dưới luật cũng được ban hành, sửa đổi nhưng vẫn còn không ít vấn đề chưa đủ rõ, thậm chí trùng chéo, mâu thuẫn.

Trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai, nhất là ở cơ sở còn nhiều hạn chế trong khi đất đai đang biến động rất nhanh, văn bản pháp luật về đất đai lại rất nhiều và phức tạp, nên công tác quản lý đất đai trong cả nước còn nhiều bất cập. Nhiều vấn đề phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai chưa được điều chỉnh và xử lý kịp thời; khiếu kiện về đất đai chiếm trên 70% tổng số vụ khiếu kiện và có nhiều vụ việc kéo dài.

Trong những năm qua, cấp uỷ, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng đất nói chung và đất bồi ven biển nói riêng, góp phần phát triển KTXH khá nhanh và toàn diện, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Đối với ông Đoàn Văn Vươn chính quyền địa phương đã giao đất, kể cả giao bổ sung phần đất lấn chiếm sau khi đã xử phạt hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho ông Vươn đầu tư tôn tạo, nuôi trồng thủy sản trên diện tích đất được giao.

Tuy nhiên, UBND huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã có  những sai phạm trong giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn như sau

1. Việc giao đất, thu hồi đất
Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 4 tháng 10 năm 1993 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao 21 ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành.

Quyết định số 220/QĐ-UB ngày 9 tháng 4 năm 1997 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng giao bổ sung 19,3 ha đất cho ông Đoàn Văn Vươn vào mục đích  nuôi trồng thuỷ sản với thời hạn 14 năm, tính từ ngày 4 tháng 10 năm 1993 là đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tế sử dụng đất. Tuy nhiên quyết định này không đúng với quy định của pháp luật đất đai về giao đất, cho thuê đất; về thời hạn giao đất và thời điểm tính thời hạn giao đất.
Các Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn với lý do hết thời hạn sử dụng là không đúng với quy định của Luật Đất đai 2003 và Nghị Định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003.   

      
2. Việc cưỡng chế thu hồi đất
Do quyết định thu hồi đất không đúng với quy định của pháp luật đất đai nên Quyết định cưỡng chế thu hồi đất cũng không đúng pháp luật. Mặt khác, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng cũng có nhiều thiếu sót, sai phạm. 

3. Việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn
Việc Lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh.


II.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc lãnh đạo thành phố Hải Phòng nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm, trách nhiệm và đã lãnh đạo, chỉ đạo cần thiết đối với vụ việc này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục thực hiện tốt các công việc sau:

1. Chỉ đạo thu hồi các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn. Xử lý các vi phạm về sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn theo quy định của pháp luật và làm thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Chỉ đạo Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng nghiêm túc kiểm điểm việc xét xử đối với vụ việc này.

2. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, điều tra và sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo đúng qui định của pháp luật việc phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn. Đình chỉ công tác những cán bộ đã chỉ đạo phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

3. Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” ra xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo do các quyết định không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.   

4. Chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.

5. Lãnh đạo thành phố Hải phòng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc:    
- Chấp thuận đề nghị cưỡng chế thu hồi đất không đúng pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng.  
- Khi vụ việc xảy ra chậm chỉ đạo làm rõ đúng sai và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; báo cáo chưa đầy đủ - nghiêm túc với Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ gây bức xúc trong dư luận.

6. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc qua vụ việc này và chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự. Sớm ổn định tình hình mọi mặt của huyện Tiên Lãng. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, phát huy thành tựu to lớn và truyền thống tốt đẹp của thành phố Hải Phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015 mà Đại Hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Những công việc trên phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

III.

Qua vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đề cao trách nhiệm, tập trung giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Khẩn trương tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai để kiến nghị sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp với thực tế tình hình và yêu cầu phát triển mới.

3. Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất xây dựng thể chế để kiểm soát việc ban hành các quyết định hành chính của chính quyền các cấp.

4. Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao theo thẩm quyền xem xét theo thủ tục tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng và Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng.

5. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần tích cực để các cơ quan chức năng làm sáng tỏ và có sự chỉ đạo phù hợp đối với vụ việc này.

Yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, đóng góp thiết thực hơn nữa vào việc xây dựng Đảng và bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Nghiêm túc rút kinh nghiệm, hết sức tránh việc đưa tin không khách quan, không đúng bản chất sự việc làm phương hại đến lợi ích của đất nước và người dân.

Yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chủ quản, tăng cường chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm để báo chí nước ta ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những ý kiến đóng góp tâm huyết, xác đáng đối với vụ việc này của các đồng chí lão thành, các chuyên gia và nhiều cán bộ, nhân dân đã gửi trực tiếp đến Thủ tướng hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp xây dựng đối với việc quản lý, điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp./.
Nguyễn Hoàng – Nhật Bắc:- Hải Phòng phải tiến hành làm các quy định theo đúng thủ tục pháp luật để ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục được sử dụng đất đã giao, theo đúng quy định pháp luật - Thủ tướng kết luận.

17h05, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam bước vào phòng họp, bắt đầu thông tin với báo giới về cuộc họp của Thủ tướng với các bộ, ngành và thành phố Hải Phòng vừa diễn ra chiều nay.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam. Ảnh: P.Hải

Thủ tướng cám ơn báo chíTheo ông Đam, sau khi Thủ tướng yêu cầu làm rõ ba vấn đề, các bộ ngành đã cử đoàn công tác đi nắm tình hình và Hải Phòng cũng đã gửi báo cáo cho Thủ tướng. Trong cuộc họp hôm nay, Thủ tướng đã nghe thêm  ý kiến các Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân nguyện Quốc hội, một số uỷ ban của Quốc hội. 

Thủ tướng đã cảm ơn báo giới đã thông tin kịp thời đầy đủ, đa dạng, đưa ý kiến phân tích của nhiều giới khác nhau, nhìn vụ việc đa chiều, đóng góp tích cực cho cơ quan chức năng nhìn nhận rõ vụ việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp.

Thủ tướng cũng mong báo chí sẽ tiếp tục đóng góp ngày càng tốt hơn vào sự nghiệp chung của cả nước, đặc biệt vai trò định hướng dư luận - ông Đam cho hay.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng cảm ơn các ý kiến xác đáng, tâm huyết của nhiều người dân, đặc biệt các nhà lão thành cách mạng, các chuyên gia đã bày tỏ quan điểm, sự ủng hộ thông qua việc gửi ý kiến trực tiếp đến Thủ tướng và gửi qua báo giới.

Trong thông tin tuyên truyền về vụ việc, vẫn còn nhiều bài báo phân tích chưa thực sự toàn diện, chưa nêu bật được bản chất sự việc, sẽ rút kinh nghiệm.

Yếu kém trong quản lý đất đai

Tại cuộc họp với Thủ tướng, ý kiến, báo cáo của các bộ, ngành đã được tổng hợp lại thành một báo cáo tổng hợp. Thông báo kết luận của Thủ tướng sẽ được đưa nguyên văn trên trang mạng của Văn phòng Chính phủ.

Đây là một vụ việc xảy ra rất đáng tiếc, dù có những nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là sự yếu kém của chính quyền huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang trong công tác quản lý đất đai.

Đối với vấn đề giao đất, UBND huyện đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn với thời hạn 14 năm. Tại quyết định số 220 ngày 9/4/1997 của UBND huyện Tiên Lãng giao bổ sung 19,3ha, về thẩm quyền là đúng. Tuy nhiên, quyết định này lại không phù hợp với Luật Đất đai về thời hạn giao đất. Có thể nói ngắn gọn, đây là quyết định không đúng.

Khởi tố, xét xử nghiêm minh
Về thu hồi đất, quyết định 460, 461 thu hồi đất của ông Vươn đều với lý do hết thời hạn; thu hồi xong đều giao cho phòng của huyện và xã Vinh Quang quản lý, trong khi đó diện tích ông Vươn vẫn đang sử dụng để nuôi trồng thủy sản. Ông Vươn vẫn có nhu cầu và nguyện vọng tiếp tục sử dụng; cũng không có văn bản nào về việc chuyển đổi mục đích sử dụng của diện tích này.
"Lãnh đạo Hải Phòng chưa nhận thức đúng tính chất phức tạp nghiêm trọng của vấn đề nên không tập trung làm rõ ngay từ đầu đúng sai, trách nhiệm của tập thể, cá nhân".
                   Thủ tướng kết luận
Nhưng thực tế, diện tích đất đó vẫn đang được sử dụng để nuôi trồng thủy sản, ông Vươn vẫn có nhu cầu sử dụng Không có một văn bản nào của cơ quan nào có đủ thẩm quyền.

Cả hai quyết định đó của UBND huyện Tiên Lãng đều không đúng quy định của pháp luật.

Tại thời điểm đó, Luật đất đai 2003 đã có hiệu lực. Theo đó, chỉ được thu hồi trong 5 trường hợp, ông Vươn không nằm trong các trường hợp đó.

Ông Vươn không khiếu nại về quyết định 460, chỉ khiếu nại 461. Và cả hai quyết định này đều không đúng quy định pháp luật.

Về cưỡng chế thu hồi đất, do quyết định thu hồi đất, cụ thể là 461 không đúng quy định nên quyết định cưỡng chế cũng không đúng pháp luật.

Mặt khác, nội dung quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng có sai phạm, như không xác định ranh giới diện tích thu hồi, không kiểm kê tài sản trên diện tích đất thu hồi.

Một số điểm tuy pháp luật không cấm nhưng thời điểm cưỡng chế lại sát Tết cổ truyền và một số điểm khác không đúng
Việc tiến hành cưỡng chế lại càng có nhiều sai phạm, cho thấy việc thực hiện quyết định đó gây hậu quả như báo chí đã nêu.

Tóm lại, quyết định cưỡng chế không đúng quy định. Bản thân quyết định và cách tiến hành cũng không đúng quy định của pháp luật.

Về việc hủy hoại tài sản của ông Vươn. Thứ nhất, việc tháo dỡ nhà ông Vươn có sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, Thủ tướng yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố làm rõ và xét xử nghiêm minh.Về cá ở đầm nhà ông Vươn, theo báo cáo, ông Vươn đã thuê người thu hoạch cá trước khi có vụ cưỡng chế.

Về xử lý hậu quả sau cưỡng chế: Sau khi xảy ra vụ việc, Hải Phòng đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm khắc phục hậu quả, điển hình là Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng  đã thống nhất một số giải pháp như đình chỉ chức vụ một số cán bộ liên quan. Thường vụ Thành ủy đã công khai, nghiêm túc nhận trách nhiệm trước Bộ Chính trị vì đã để xảy ra vụ việc.

Tuy Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc, nhưng việc xử lý này vẫn còn một số điểm. Thứ nhất, lãnh đạo thành phố chưa nhận thức đúng tính chất phức tạp nghiêm trọng của vấn đề nên không tập trung làm rõ ngay từ đầu đúng sai, trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Trước lần báo cáo mới nhất này, Hải Phòng đã báo cáo 2 lần, nhưng báo cáo chưa nghiêm túc và chưa đầy đủ. Việc cung cấp thông tin cho công luận được thực hiện chưa tốt. Chưa có người có đủ thẩm quyền cung cấp thông tin chính thống và kịp thời cho báo giới. Còn có việc cán bộ cấp thành phố, cấp huyện phát ngôn tùy tiện thiếu thống nhất.

Về phía báo giới, đã đưa nhiều tin bài phong phú. Đảm bảo quyền được thông tin của người dân, cũng là kênh thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc và có giải pháp xử lý.

Ông Đam chia sẻ: "Hai đêm vừa rồi tôi ngủ rất ít, đọc nhiều bài báo, bình luận. Theo thống kê, có gần 800 bài báo với hàng ngàn bình luận kèm theo. Điều này cho thấy vụ việc rất đáng quan tâm".

Pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn

Nguyên nhân sai sót về phía huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang là chủ yếu. Nhưng pháp luật đất đai từ năm 1987 đến nay 3 lần ban hành mới và 2 lần sửa. Có trên 400 văn bản dưới luật hướng dẫn Luật đất đai năm 2003. Hệ thống văn bản pháp luật đất đai ở nước ta rất đầy đủ, nhưng vẫn còn chồng chéo và mâu thuẫn.

Mà thực tế lại diễn biến rất nhanh và nhiều tình huống chưa được điều chỉnh. Kết hợp với đó là năng lực quản lý của cán bộ cơ sở còn bất cập. Do đó, công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Các vụ khiếu kiện đất đai rất nhiều, nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt điểm.

Đây là lý do Ban chấp hành Trung ương yêu cầu trong nhiệm kỳ này tổng kết luật Đất đai, và Chính phủ cũng yêu cầu tổng kết để sửa. Liên quan là chuyện sửa Hiến pháp.

Nói như vậy không phải chính quyền huyện xã không có khuyết điểm.

Về bản án của hai tòa: Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã đưa ra xét xử, sau đó ông Vươn có đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng; Tòa phúc thẩm đã mở phiên tòa, tuyên bản án của tòa sơ thẩm có hiệu lực, tiếp tục công nhận quyết định thu hồi 461 của huyện Tiên Lãng là đúng pháp luật, TAND TP Hải Phòng ý kiến của TAND Tối cao, các bản án này đều trái pháp luật. TAND Tối cao đã rút hồ sơ lên.

Phải nhìn vào thành tích khác trong kinh tế - xã hội của Tiên Lãng.

Thủ tướng yêu cầu:

Thứ nhất, với UBND Hải Phòng, trước hết chỉ đạo thu hồi đúng pháp luật những quyết định trái pháp luật của UBND huyện Tiên Lãng về việc thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất với diện tích đất đã giao cho Đoàn Văn Vươn. Hải Phòng phối hợp chỉ đạo tòa án nhân dân thành phố và huyện kiểm điểm nghiêm túc việc xét xử hành chính với vụ việc này.

Vì có liên quan đến chuyện tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng đã đưa ra xét xử, nhưng sau đó, sau đó ông Vươn khiếu nại về quyết định 461. Hải Phòng đã mở tòa phúc thẩm và rồi lại hoãn phiên tòa đó. Như vậy, cả việc tòa án huyện xét xử và tòa án thành phố hoãn lại đều vi phạm luật tố tụng. Tòa án tối cao đã rút hồ sơ lên.

Thành phố phải xử lý quy trình sử dụng đất của ông vươn theo đúng pháp luật. Bởi trong quá trình sử dụng đất, ông Vươn cũng có những hành vi vi phạm trái pháp luật.

Hải Phòng phải tiến hành làm các quy định theo đúng thủ tục pháp luật để ông Vươn tiếp tục được sử dụng đất đã giao, theo đúng quy định pháp luật.

Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh việc phá dỡ nhà ông Vươn và đình chỉ ngay công tác của cán bộ đã chỉ đạo phá dỡ nhà ông Vươn.

Chỉ đạo cơ quan bảo vệ pháp luật khẩn trương đưa vụ án giết người chống người thi hành công vụ ra xét xử công khai, xem xét các tình tiết giảm nhẹ do các quyết định chưa đúng pháp luật của chính quyền.

Lãnh đạo Hải Phòng chỉ đạo huyện và xã kiểm điểm trách nhiệm theo đúng quy định với tất cả tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong cưỡng chế thu hồi đất và tháo dỡ nhà ông Vươn.

Ở cấp thành phố, làm rõ trách nhiệm việc chấp thuận đồng ý chủ trương của huyện Tiên Lãng vì huyện cũng đã báo cáo thành phố và được đồng ý về chủ trương.

Thứ hai, khi vụ việc xảy ra đã chậm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đúng sai, thực hiện cung cấp thông tin chưa kịp thời để xảy ra hậu quả. Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong việc này.

Yêu cầu Hải Phòng phải kiểm điểm sâu sắc, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, không để xảy ra vụ việc tương tự, sớm ổn định tình hình, hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Bởi lẽ đây là một địa bàn có truyền thống trong phát triển kinh tế.

"Thủ tướng yêu cầu mọi việc phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc và phải báo cáo Thủ tướng kết quả từng việc.
Với các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh trong cả nước kiểm tra tình hình thu hồi cưỡng chế đất đai, sao cho đảm bảo đúng pháp luật
" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nói.

Việc thu hồi đất đai theo đúng quy định và việc cưỡng chế khi cần thiết đã được quy định, nhưng vấn đề là phải làm theo đúng pháp luật.

Cuộc họp báo với sự có mặt của đông đảo báo giới đã kết thúc sau 40 phút.

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/59770/-img-src--http---imgs-vietnamnet-vn-images-2012-02-10-17-20120210174703-0-jpg-w-366-h-213---.html

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan lên tiếng về Tiên Lãng

Thứ sáu 10/02/2012 16:58
Vụ việc ở Tiên Lãng tưởng như chỉ mang tính địa phương nhưng lại rất điển hình, phản ánh nhiều điều đang diễn ra trong cả nước.
Vụ việc ở Tiên Lãng tưởng như chỉ mang tính địa phương nhưng lại rất điển hình, phản ánh nhiều điều đang diễn ra trong cả nước. Một phần nào đó nó phản ánh khá rõ nét những điều đã được Hội nghị Trung ương lần thứ Tư khóa XI họp đúng dịp này nêu ra và nó cần được xử lý đúng theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị để củng cố kỷ cương của Đảng và Nhà nước, lấy lại niềm tin của dân. Vụ việc này đồng thời cũng gợi mở nhiều điều trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, nhất là xung quanh vấn đề đất đai và hệ thống chính trị.
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan chia sẻ những tâm tư của ông xung quanh vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng.

Đã hơn một tháng nay dư luận cả nước xôn xao về vụ cưỡng chế thu hồi đất diễn ra tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải phòng). Xem ra vụ việc tuy chưa đến hồi kết song cũng đã rõ ra nhiều điều. Cuối cùng thì Thành ủy Hải Phòng cũng đã họp báo bẩy tỏ thái độ của mình; Thủ tướng Chính phủ hôm nay họp với các ban ngành hữu quan để xem xét; đã khởi tố vụ án hủy hoại tài sản của ông Đoàn Văn Vươn.
Khu đầm bị cưỡng chế của anh Đoàn Văn Vươn. Ảnh VOV

Vụ việc này phản ánh rất nhiều điều bất ổn khá phổ biến ở nước ta trong lúc này, đòi hỏi phải rút ra những bài học thích đáng để chấn chỉnh, nếu không có thể nẩy sinh những tình huống phức tạp khôn lường. Phải chăng sơ bộ có thể nghĩ về sáu điều sau:

Điều thứ nhất là vụ việc này càng thúc bách (chứ không chỉ nhắc nhở) phải sớm chỉnh sửa Luật đất đai. Có lẽ trong số các đạo luật về kinh tế ở nước ta Luật đất đai có tầm quan trọng hàng đầu vì dù sao nước ta vẫn là nước nông nghiệp, trên 70% dân số sống ở nông thôn; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang được đẩy mạnh ảnh hưởng rất nhiều tới đất đai; đây cũng là nơi phát sinh nhiều tệ nạn tiêu cực, tham nhũng nhất vì thực ra tài sản quốc gia của ta chủ yếu cũng nằm ở đất và một số ít khoáng sản; phần lớn các vụ khiếu kiện đông người và gay gắt đều liên quan tới đất đai. Nói một cách khác, phát triển kinh tế, kể cả tiến trình CNH,HĐH, ổn định xã hội, chống tham nhũng về nhiều mặt đều nằm ở đây cả!
Sửa thế nào là chuyện lớn và vô cùng phức tạp; các tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, cơ quan xây dựng pháp luật và quản lý cũng như các cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước chắc sẽ phải suy nghĩ, luận bàn thấu đáo. Sơ bộ nghĩ, có lẽ ở đây có hai chuyện lớn nhất nổi lên: một là, làm thế nào xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa khái niệm “đất đai là sở hữu toàn dân” (một khái niệm quá rộng và khá trừu tượng) và các quyền của người dân nói chung và người nông dân nói riêng (là những con người cụ thể) và hai là, sự phân cấp thế nào cho các cấp chính quyền địa phương để thực thi quyền của Nhà nước với tư cách là đại diện cho sở hữu toàn dân. Bên cạnh đó có chuyện giải quyết tranh chấp đất đai theo cơ chế nào là thỏa đáng: bằng biện pháp hành chính hay qua tòa án, bằng cưỡng chế theo quyết định hành chính hay thi hành án?

Mọi chuyện rắc rối liên quan đến giao, thu hồi, tranh chấp, bồi thường, giá cả, tiêu cực, tham nhũng… đều liên quan đến các khía cạnh này; không giải quyết chúng một cách thích hợp thì sự bất ổn còn kéo dài.
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan: vụ việc ở Tiên Lãng tưởng như chỉ mang tính địa phương nhưng lại rất điển hình, phản ánh nhiều điều đang diễn ra trong cả nước.

Điều thứ hai là ý thức thượng tôn pháp luật trong một Nhà nước pháp quyền. Những gì lộ diện và được xác nhận cho tới nay cho thấy chính quyền địa phương vi phạm quá nhiều quy định của pháp luật: từ khâu giao đến thu hồi đất, xử lý khiếu nại, cưỡng chế, ứng xử với báo chí, công luận… Đó là chưa kể đằng sau những sự vi phạm ấy có điều gì khuất tất không – một điều cần được sớm làm rõ và xử lý kiên quyết. Nếu bộ máy công quyền hành động như vậy thì làm sao có thể đòi hỏi ở người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, làm sao củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền được?

Còn việc anh em ông Đoàn văn Vươn dùng vũ khí chống lại đội cưỡng chế ( có đúng họ “thi hành công vụ” một cách chính đáng hay không thì còn phải bàn) thì nên để các cơ quan thi hành pháp luật xử lý theo đúng quy định và trình tự của pháp luật; chúng ta chỉ có thể biểu thị tình cảm riêng tư chứ không nên và không thể làm thay họ.

Nhân đây cũng phải thấy trong không ít trường hợp các cơ quan công quyền và các quan chức xử lý công việc trái với cả các quy định của pháp luật; mặt khác ý thức tôn trọng pháp luật của nhiều người dân cũng chưa cao. Nếu không chỉnh sửa cả hai chiều thì làm sao có thể xây dựng được Nhà nước pháp quyền, giữ vững được kỷ cương phép nước?
Điều thứ ba  là mối quan hệ giữa chính quyền với người dân. Theo truyền thống văn hóa của dân tộc và theo tinh thần Nhà nước của dân, do dân và vì dân thì trong việc cư xử với người dân các cơ quan công quyền luôn luôn phải vừa có lý, vừa có tình. Cách ứng xử vừa thiếu lý, vừa vô tình của các quan chức huyện Tiên lãng và xã Vinh quang đã đi ngược lại những đạo lý sơ đẳng đó. Tiếc rằng những biểu hiện tương tự không phải là cá biệt mà diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, nhiều cấp. Nếu vậy thì làm sao củng cố được lòng tin của dân đối với chính quyền, làm sao giữ vững được khối đại đoàn kết toàn dân?

Điều thứ tư là năng lực và phẩm chất của cán bộ. Những gì diễn ra xung quanh vụ việc ở Tiên lãng cho thấy năng lực và phẩm chất, đức và tài của một bộ phận cán bộ quá kém cỏi, rất đáng báo động. Có thể mổ xẻ nhiều khía cạnh; ở đây chỉ xin nhấn mạnh đôi ba điều:

Một là chuyện đào tạo và bố trí cán bộ. Nếu chúng ta muốn xây dựng nhà nước pháp quyền thì người đứng đầu cơ quan hành chính phải được đào tạo bài bản về pháp luật chứ không thể chỉ chính trị chung chung.

Hai là tầm văn hóa của chính khách. Dù sao chăng nữa các cán bộ liên quan tới vụ việc này cũng đã là chính khách nhưng sao họ hành xử, ăn nói thiếu văn hóa đến như vậy? Hành vi và lời ăn tiếng nói của họ chẳng khác nào “văn hóa quán bia”, “văn hóa đường phố”. Tiếc rằng, những biểu hiện như vậy nay không còn hiếm hoi làm hoen ố hình ảnh của nhà nước. Nếu vậy thì làm sao có thể đòi hỏi người dân kính trọng chính quyền và giữ gìn nếp sống văn minh?

Điều thứ năm là vai trò, vị trí và trách nhiệm của các thành tố trong hệ thống chính trị. Diễn biến của vụ việc cho thấy còn khá nhiều chuyện xung quanh thể chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, chí ít là ở địa phương. Theo thể chế hiện hành thì những chuyện đại loại thế này chắc phải được bàn bạc và quyết định ở cấp ủy, vậy trách nhiệm của cấp ủy ở đâu? Khi vụ việc vỡ lở vai trò và tiếng nói của cấp ủy sao mờ nhạt vậy? Việc ra quyết định đình chỉ công tác của một số vị lãnh đạo chính quyền về chính thức, công khai nên là của Thường vụ Thành ủy hay Hội đồng nhân dân về hình thức đã bầu ra họ? Một điều lạ là chẳng thấy các cơ quan dân cử như Hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng và cả đại biểu Quốc hội ở đâu. MTTQ, các đoàn thể quần chúng ở địa phương, kể cả Hội nông dân cũng lặng thinh, chỉ có hội ngành nghề vào cuộc. Có nên huy động quân đội tham gia cưỡng chế không cũng là vấn đề cần làm rõ và có quy định chặt chẽ.

Điều thứ sáu là trong thời đại thông tin, mọi hành xử phải rất khác. Vụ việc xẩy ra chỉ ở một địa phương nhưng đã gây ra tiếng vang rất nhanh và rất rộng. Nhân đây ta nhớ tới câu nói của một nhà tương lai học nổi tiếng rằng, trong thời đại ngày nay “hành động ở địa phương những phải tư duy toàn cầu”, tức là bất kỳ hành vi nào đều có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi quốc gia mà cả trên toàn cầu. Vụ Tiên Lãng cũng không nằm ngoại lệ. Điều đó nhắc nhở mọi người làm gì cũng cần cân nhắc rất thận trọng, nhiều chiều và phải phản ứng rất nhanh nhậy; nếu không ảnh hưởng sẽ rất lớn.
Tóm lại, vụ việc ở Tiên Lãng tưởng như chỉ mang tính địa phương nhưng lại rất điển hình, phản ánh nhiều điều đang diễn ra trong cả nước. Một phần nào đó nó phản ánh khá rõ nét những điều đã được Hội nghị Trung ương lần thứ Tư khóa XI họp đúng dịp này nêu ra và nó cần được xử lý đúng theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị để củng cố kỷ cương của Đảng và Nhà nước, lấy lại niềm tin của dân. Vụ việc này đồng thời cũng gợi mở nhiều điều trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, nhất là xung quanh vấn đề đất đai và hệ thống chính trị.
 • Vũ Khoan (nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng)


48 comments:

 1. Hi vọng là như thế! Như thế là tiêu cái đầm cá, 800 triệu!

  ReplyDelete
 2. Thủ tướng không kết luận giao cho Bộ Công An điều tra vụ này! Để cho Hải Phòng, thì các bố có được giảm nhẹ tội như vụ Nguyễn Trường Tô không?

  ReplyDelete
 3. Em rinh bài của trưởng thôn về nha chị hehe

  ReplyDelete
 4. Ông Trưởng Thôn này viết về Tiên Lãng là nhanh nhất và hay nhất đó Ròm à.

  ReplyDelete
 5. Cũng thấy hơi buồn lòng khi nghe TT dùng từ "VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI", đây là từ mà Huyện Tiên lãng đã dùng. Nếu xem lại hình ảnh lực lượng hùng hậu , trang bị vũ khí hiện đại của Công An và bộ đội để cưỡng chế nhà anh Vươn thì thấy thật mỉa mai.

  ReplyDelete
 6. Mĩa mai thật. Chị nói thật đúng. Nhìn những thứ vũ khí bày binh bố trận khủng khiếp đấy, mới thấy anh em nhà Vươn ,Quý vẫn còn phước lớn, mạng lớn. Không như vụ ông Trịnh Xuân Tùng, thật là thê thảm ...

  Nhưng nếu họ không nói vậy thì chả lẽ nói là ...là ..." VỤ ÁN GIẾT DÂN" sao ??? Anh em ông Vươn và gia đình họ tuy trong cái rủi, nhưng cũng có cái may, (nhờ có sự ủng hộ của cộng đồng) đấy cũng nên coi như một sự an ủi và khích lệ, động viên và hãy tự động viên mình đi ...Cố gắng vượt qua nỗi đau này và đứng dậy, làm lại từ đầu ...


  Hic! thôi thế cũng là ...tạm tốt rồi . Trong điều kiện không có sự tốt nhất - tốt - thì "tốt hơi hơi" ( nói theo ông đại biểu QH HHP, hehehe...:)) cũng là sự chọn lựa phù hợp chị ạ ! Đành vậy thôi ...Cái hay là dân mình đã biết nương tựa vào nhau.

  ReplyDelete
 7. linalol đưa tin nhanh ghê cơ..:)

  ReplyDelete
 8. Ngôi chờ thắc thỏm từ chiều:))

  ReplyDelete
 9. Đằng sau nó là gì? Chính quyền đang trong tay những người như họ?

  ReplyDelete
 10. chính quyền huyện Tiên Lãng đã sai khi cưởng chế đất đai của gia đình anh Đòan Văn Vươn,nói nôm na là đã đi cướp có bảo kê ,vậy thì gia đình anh ĐVV sẽ tự bảo vệ tài sản mà gia đình anh đang có,kẻ cướp vào nhà thì phải tự vệ bằng hình thức này hay hình thức khác ,như vụ tự chế mìn và bắn vào kẻ cướp,vậy gia đình anh Đòan Văn Vươn vô tội trong tình hình hiện nay ,thả ngay lập tức gia đình anh ĐVV và bồi thường thiệt hại những gì kẻ cướp đã phá ,có như vậy thì luật mới công minh ....

  ReplyDelete
 11. Theo tôi, cái tế nhị là TTg biết thử sử dụng 'tự do báo chí'... Hy vọng 'đầu xuôi đuôi lọt'!
  Bây giờ là cơ hội thay các sứ quân 'lộng quyền' bằng lớp trẻ thôi!
  Dựa vào dân (đại diện là lớp cán bộ trẻ, được học kha khá-còn dễ bảo) an toàn hơn dựa và các sứ quân công thần!...

  ReplyDelete
 12. "Thủ tướng: Ông Vươn được sử dụng đất đã giao đúng luật"

  Đó là chuyện đương nhiên. Cần gì phải thủ tướng nói mới hiểu. Nhưng cái quan trọng là cấp dưới của TT ở khắp nơi lại... không chịu hiểu?

  ReplyDelete
 13. Tội danh GIẾT NGƯỜI phải áp dụng cho tụi mang súng ống vào nhà người ta trái luật. Gia đình anh Vươn đã chống lại tụi muốn giết người kia.

  ReplyDelete
 14. Có lẽ, dựa vào dân (đại diện là lớp cán bộ trẻ, được học hành có lập luận nhận thức hơn) chắc chắn an toàn hơn dựa và các sứ quân công thần!...

  ReplyDelete
 15. Thủ tướng nói như thế là tiền đề để khẳng định cái sai của cấp dưới. Nhiều cấp dưới của TT thì nghĩ về cá nhân nhiều hơn nên muốn vun vén biến cái chung thành cái riêng, sống theo kiểu trên đội dưới đạp, làm láo báo cáo hay, bưng bít, phe cánh một chiều vì vậy rất khó để những thông tin phản hồi chính xác được bộc lộ. May nhờ tiếng súng hoa cải của em anh Vươn.
  Cám ơn tiếng súng của gia đình anh Vươn.

  ReplyDelete
 16. Tôi cũng nghĩ nên khởi tố tội danh giết người đối với người cầm đầu vụ cưỡng chế thì đúng hơn.

  ReplyDelete
 17. Cảm ơn Lão.

  Cảm ơn các bậc tiền bối như cụ Nguyễn Trãi (" Dễ hay ruột biển sâu cạn, khôn biết lòng người ngắn dài ?", TT. NVT " Đừng nghe ...Hãy nhìn " ..etc..

  ReplyDelete
 18. Người dân bây giờ có bị khùng mới không nhận ra cái khontome lõi đời của các cụ : " Con vua thì lại làm vua - con sãi ở chùa thì quét lá đa " ... hè hè ..."Hãy đợi đấy !" từ từ coi film tiếp ... Hiền thì hiền, mà ngu thì không , hahaha ...

  ReplyDelete
 19. kd đã đọc xong chờ xem hồi kết ..cám ơn bạn BT nhiều lắm .

  ReplyDelete
 20. Chị không biết đâu, lớp trẻ có học nhiều loại /hạng lắm. Có những người trẻ bây giờ toàn đội trên đạp dưới, đi tắt đón đầu, dựa hơi biết bơi còn quá tổ cha ...kinh khủng lắm đấy.

  - "Đừng nghe...Hãy nhìn" ... ( nhìn các cụ cài cắm 5C & COCC :))

  ReplyDelete
 21. Vì vậy không thể gọi tội danh của anh em ĐVV là "giết người".

  ReplyDelete
 22. Khi CM Tháng 10 ở Nga nổ ra, tòan bộ những sỹ quan, quân cận vệ... là người nhà các quan chức từ trên xuống được đào tạo và bố trí (Cài Cắm) từ lâu... đã đồng loạt chứng tỏ sự 'yếu kém' ko thể yếu kém hơn... nên bị tan rã rất nhanh chóng... Đấy là kết quả của sự 'Cài Cắm con cháu' đấy!... Chúng ta phải tin vào cái chọn lọc chung của tòan xã hội thôi... tiến bộ có thể chậm... hy vọng ko loạn!...

  ReplyDelete
 23. Ngay từ đầu, tôi vẫn nhiệt liệt "Hoan hô hành động tự vệ của anh em nhà anh Vươn!". Ko có những tiếng súng hoa cải, những bình ga nổ làm sứt sát vài chỗ trên tay những lính trẻ bị sử dụng sai... thì mọi sự cứ thế chìm dần... quan tham sẽ còn lộng hành thêm nữa!...
  Chắc TTg vẫn dùng từ "Hành vi giết người" là theo quán tính, những tham mưu viết ra... Nếu xử anh em nhà anh Vươn 'Trắng Án' thì sao nhỉ? Dân mình chắc đồng thuận thôi... và đây là cơ hội để phải sửa đổi Luật Pháp có quá nhiều thiếu sót...

  ReplyDelete
 24. Cơ hội có 1 không 2 của 3D. :D

  ReplyDelete
 25. Có lẽ thế, vì hiện tại theo khởi tố của Công An Hải Phòng là tội danh giết người.

  ReplyDelete
 26. Đúng! CM tháng Mười Nga năm 1917, CM mà đa phần là những công nhân, nông dân cùng khổ hưởng ứng... Đây nói về lịch sử một chút... để nói rằng, những sự cài cắm con cháu vào vị trí này, vị trí kia là các vị đó rất chủ quan... khi mà bố mẹ chúng và 'bè bạn' hết nhiệm kỳ... có gì đảm bảo chúng tồn tại được lâu? Do tài năng của chúng thì có hạn, sự tranh giành vị trí thì rất khốc liệt... nên những sự cài cắm này chỉ là những hy vọng bất đắc dĩ, nhất thời của một số vị thôi... Có nhiều vị, con cái tự do cạnh tranh bên ngoài xã hội... có sao đâu? Tài đến đâu hưởng đến đó... Bà con thử điểm mà xem, có những vị trí đước cất nhắc cài cắm, có tồn tại được đâu, lại còn phải về hưu sớm và mang tiếng do 'lòi cái ngu dốt' ra nữa'! Rất thảm hại:))) Những điều lớn lao và 'bản chất' khác... bàn vào rối lắm!:(((

  ReplyDelete
 27. Chưa hiểu chổ này. Cách mạng tháng 10 Nga 1917 đã thắng lợi vĩ đại rồi thì cài cắm để làm gì? Sau đó thì là nước Nga XHCN rồi. Đương nhiên họ ngồi vào vị trí lãnh đạo chứ cần gì cài cắm? ý bạn nói là những người tham gia cách mạng lâm thời sau đó cài cắm con em họ. Nhưng những người này không đủ thực tài thì cũng bị loại chứ gì? Nga trình độ dân trí cao hơn Việt Nam và không bị ảnh hưởng của Nho giáo " quân sư phụ, thiên tử" như ở ta!:((

  ReplyDelete
 28. Sự chọn lọc của xã hội này chỉ đúng trong điều kiện phải phù hợp quy luật của sự chọn lọc tự nhiên, nghĩa là trên cơ sở mọi người đều phải được bình đẳng về quyền và bình đẳng về cơ hội.

  Hãy xem thử đi ? xem lại coi coi trong bao nhiêu năm qua, người ta đã làm gì đối với cái xã hội này? Họ đã "tác động" như thế nào để xã hội có sự biến thiên theo hai chiều thuận/nghịch ???

  ReplyDelete
 29. dinhmang200 đang muốn nói viễn cảnh tương lai chứ không phải chuyện đã qua.

  ReplyDelete
 30. Em hiểu mà chị :)

  Em muốn nói là giờ đây " cái chiều thuận" đó từ con số không thành có, từ trừ vô cực đến cộng vô cực, còn "cái chiều nghịch" thì hoàn toàn ngược lại, từ đang có trở thành không còn gì hết, từ giàu trở thành nghèo, từ trên cao bị vùi dập xuống tận cùng đất đen, có cơ hội nào cho họ ?

  ReplyDelete
 31. linalol : "Chưa hiểu chỗ này..." Nghĩa là : Trước khi CM tháng 10 Nga, hầu như các Sỹ quan, cận vệ, cảnh sát... của Nga Hoàng tòan người nhà của các quan lớn các cấp... ko phải được tuyển chọn từ những người có khả năng trong Xã Hội...
  Còn việc "Cài Cắm..." chắc bạn hiểu chỉ những người CS mới có? Nói về lịch sử một chút để so sánh thôi...:)))

  ReplyDelete
 32. hahaha...dĩ nhiên thôi ... :))

  ( Coi cái hình phía trên, thấy ông Vươn không bị còng tay như ông CHHV, hahaha :))

  ReplyDelete
 33. Blog Quê Choa nhìn sự việc hay quá! Các Kỷ lục chỉ có ở VN mình! VN mình nổi tiếng Thế Giới rồi đấy!:)))
  Cảm ơn Quê Choa đã cho bà con một cái nhìn mãn nhãn!...:)))

  ReplyDelete
 34. Ôi đó là vì có phóng viên quốc tế mà:) Mình có ở đó đâu mà biết?

  ReplyDelete
 35. Sau khi trùm 3 Dũng kết luận vụ Tiên Lãng ,cái đám báo lề phải đã bật đèn xanh tấn công bọn cướp ngày Tiên Lãng hehehe cũng là tâng bốc "tài độc" của trùm hahaha Dân đen TL thì hoan hô hoan hô trùm háháhá Còm trùm 3 thì khề khà với ly XO khàkhàkhà "đám dân đen tụi bây lại bị dính chiêu độc của tao nửa rồi ...khàkhàkhà"

  ReplyDelete
 36. Về nguyên tắc thì phải vậy thôi Ròm a. Làm sao ông có thể phán thay tòa án là tha bỗng được. TT đâu phải là vua thời xưa?

  ReplyDelete
 37. Theo em thấy thì tính cách và quyền lực của trùm hổng khác nào vua chúa thời phong kiến hehehe

  ReplyDelete
 38. Khác chứ! TT chủ trì cuộc họp nhưng phải nghe mọi nguồn ý kiến, và đưa ra ý kiến đúng sai, còn giai đoạn 2 nữa mà.

  ReplyDelete
 39. Kỳ Duyên trên Quê Choa viết hay cực..:)

  ReplyDelete
 40. đọc blog http://quechoa.info thấy câu này hay nên đưa vào đây để các bạn cùng suy ngẫm

  Tôi thấy TT kết luận vụ này là các đầy tớ sai từ địa phương tới thành phố vậy mà xem ra bọn thành phố đã thoát hết, ko thấy nhắc tới. Hơn nữa bây giờ việc này lại giao cho chính thủ phạm có mặt trong vụ cướp điều tra là tên CACA. Vậy có nên tin chúng nó sẽ điều tra thật sự không???.Còn cứ nói là phải xét xử ĐVV tội “chống người thi hành công vụ”, theo tôi luận tội như vậy là ko đúng. Khi TT đã kết luận vụ này các cấp chính quyền đã làm trái pháp luật,thì khi cả lũ “cường hào mới” hùa vào dùng súng, dùi cui, chó…cướp đất, phá nhà của công dân, như vậy hoàn toàn ko phải là “thi hành công vụ” mà phải gọi là “tổ chức đi ăn cướp” mới đúng nghĩa. Vậy, khi người dân tổ chức chống cướp thì phải hoan nghênh người DÂN mới đúng chứ, không thể gọi là “chống người thi hành công vụ”được. Bây giờ ta vẫn tôn vinh các HIỆP SĨ bắt cướp cơ mà. Tôi suy nghĩ như vậy ko hiểu có đúng ko? Còn nếu vẫn xử ĐVV tội “chống người thi hành công vụ” thì nếu ĐVV bị cướp, cứ im lặng cho bọn “cường hào” cướp Đất, mồ hôi,máu…của mình rồi ôm đơn từ đi khiếu kiện(mà lại rơi vào tay bọn thẩm phán đã lừa ông Vươn) thì chắc gì đã được như ngày hôm nay.

  Bởi: dan den ngày 11.02.2012
  lúc 3:24 chiều

  Trả lời

  ReplyDelete

LÊN ĐẦU TRANG