Monday, January 30, 2012

Những người siêu giàu

Những người siêu giàu

Cập nhật: 17:18 GMT - thứ sáu, 27 tháng 1, 2012
Nhân Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, BBC World Service giới thiệu minh họa số liệu về những người siêu giàu trên thế giới. Tiền của họ ở đâu ra? Họ đóng bao nhiêu tiền thuế? Siêu giàu có lợi cho ai?
LÊN ĐẦU TRANG