Thursday, October 24, 2013

Một sản phụ được cứu sống nhờ… nhờ những giọt máu hiến tặng của cộng đồng Facebook


Một sản phụ được cứu sống nhờ… nhờ những giọt máu hiến tặng của cộng đồng Facebook

No comments:

Post a Comment

LÊN ĐẦU TRANG