Sunday, November 25, 2012

Chèn ảnh, nhạc, video vào comment blogger

Copy từ cohuynh blog

nh được chèn từ link direct còn video và nhạc thì từ Youtube và Nhaccuatui
dựa vào link trên thanh địa chỉ. Code để chèn cụ thể:


Chèn ảnh:

Link ảnh là http://domain.com/image.png thì code chèn sẽ là

[img]http://domain.com/image.png[/img]

Chèn video từ Youtube:

Link video là http://www.youtube.com/watch?v=0nbY7Mg_vMI&feature=related thì code chèn sẽ là 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0nbY7Mg_vMI&feature=related[/youtube]

Link video là http://youtu.be/0nbY7Mg_vMI thì code chèn sẽ là 

[youtube]http://youtu.be/0nbY7Mg_vMI[/youtube]
 
Chèn nhạc từ Nhaccuatui
:

Link nhạclà http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=6g3kDUIYbvmt thì code chèn sẽ là 

[nct]http://www.nhaccuatui.com/nghe?L=6g3kDUIYbvmt[/nct]

Link nhạc là http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B_6M7IcZTz thì code chèn sẽ là 

[nct]http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=B_6M7IcZTz[/nct]Bước 1


Mở Chỉnh sửa HTLM và chèn đoạn mã dưới đây trước thẻ  </body> 

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function replaceText(){if(!document.getElementById){return;}
bodyText = document.getElementById("multimedia");
theText = bodyText.innerHTML;
theText = theText.replace(/\[img\].*?'.*?\[\/img\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[nct\].*?'.*?\[\/nct\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[youtube\].*?'.*?\[\/youtube\]/gi, "");
theText = theText.replace(/\[img\]/gi, "<div style='clear:both'></div><img style='float:left;margin:10px 0;border:1px solid #DDD;max-width:590px;background:#FFF;padding:4px' src='");
theText = theText.replace(/\[\/img\]/gi, "'/><div style='clear:both'></div>");
theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/youtu.be/gi, "<iframe width='480' height='390' src='http://www.youtube.com/embed");
theText = theText.replace(/\[youtube\]http:\/\/www.youtube.com\/watch\?v=/gi, "<iframe width='480' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/");
theText = theText.replace(/&amp;feature=/gi, "?rel=0' '");
theText = theText.replace(/\[\/youtube\]/gi, "?rel=0' frameborder='0' allowfullscreen></iframe>");
theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?L=/gi, "<div style='overflow:hidden'><embed style='margin-top:-250px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/l/");
theText = theText.replace(/\[nct\]http:\/\/www.nhaccuatui.com\/nghe\?M=/gi, "<div style='overflow:hidden'><embed style='margin-top:-350px;width:300px;height:400px' src='http://www.nhaccuatui.com/m/");
theText = theText.replace(/\[\/nct\]/gi, "' quality='high' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'></embed></div>");
bodyText.innerHTML = theText;
}replaceText();
//]]>
</script>
</b:if>

Bước 2: 

 Tìm thẻ 
<b:loop values='data:post.comments' var='comment'> 

 và thêm trước nó thẻ 
<div id='multimedia'> 

 Tìm thẻ đóng tương ứng:
</b:loop> 

 và thêm sau nó thẻ 
</div> 

Với một số Blog không tìm được thẻ trong bước 2 thì bạn thay đoạn code:

bodyText = document.getElementById("multimedia");Thành:
bodyText = document.getElementById("Blog1"); 

Và bỏ qua bước 2

Nguồn: http://namkna.blogspot.com/2011/10/chen-anh-video-nhac-vao-comment-blogger.html

2 comments:

  1. cám ơn bạn hiền kd phải lưu lại trang này xem từ từ chứ kd chưa biết làm gì :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mấy bữa nay ít thấy KD vào blog nhỉ? Anna cũng chưa rảnh để áp dụng:( Hi vọng thời gian tới.Bạn hiền luôn khỏe nha.

      Delete

LÊN ĐẦU TRANG