Friday, August 24, 2012

Người "trong các mạng kết nối "được hiển thị trên hồ sơ


Người "trong các mạng kết nối "được hiển thị trên hồ sơ
Những người trong mạng kết nối của bạn và những người đã thêm bạn vào vòng kết nối của họ được công khai hiển thị theo mặc định trên hồ sơ của bạn. Bạn có thể chọn người xuất hiện ở đây và những người có thể xem thông tin này.

Để bắt đầu, hãy nhấp vào hồ sơ trên bên trái trong Google+ hoặc đăng nhập vào tiểu sử trên Google của bạn ở đây. Sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa tiểu bên cạnh tên của bạn.
Trong vòng kết nối của bạn
Để thay đổi những người từ vòng kết nối của bạn được hiển thị, hãy nhấp vào bất cứ nơi nào trong các 'trong phần kết nối của bạn trên bên phải của hồ sơ của bạn. Để ẩn phần này trên hồ sơ của bạn, bỏ chọn "Show người trong 'hộp. Nếu bạn đã có một hộp kiểm tra, bạn có thể chọn vòng tròn của các thành viên sẽ được hiển thị trên menu. Chọn "Public" hoặc "Vòng kết nối của bạn để lựa chọn những người có thể thấy những người này trên hồ sơ của bạn. Khi bạn đã thực hiện thay đổi của bạn, hãy nhấp vào
Nút Save.

Có bạn trong vòng kết nối
Để ẩn phần này trên hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào bất cứ nơi nào có bạn trong vòng tròn 'ở phía bên phải của hồ sơ của bạn. Sau đó, bỏ chọn 'Hiển thị những người đã thêm bạn vào vòng tròn' và nhấp vào nút Save.
Khi thực hiện xong, bạn nhấn vào nút Done editing ở phía trên cùng của hồ sơ của bạn.

Những bạn có trong cộng đồng của bạn có thể hiển thị cho bạn trên hồ sơ của họ 'có bạn trong vòng tròn' (bất kể cho dù bạn chọn để chia sẻ thông tin cũng). Tuy nhiên, cùng là không đúng sự thật của các trang Google+. Nếu một trang không phải là trong các vòng tròn bạn đã chọn được hiển thị trên hồ sơ của bạn, bạn sẽ không được hiển thị trên trang đó 'có chúng trong vòng tròn'

No comments:

Post a Comment

LÊN ĐẦU TRANG