Trẻ em ở đảo Trường Sa Lớn

Đoàn em lên tặng quà cho trẻ em
Chơi trên sân bay