Thursday, July 5, 2012

Bài ni đọc cũng được: " Lắm đầy tớ chỉ khổ ông chủ"

1 comment:

  1. Hahahaha.... Vô Sản tất cả điều của Đảng...

    ReplyDelete

LÊN ĐẦU TRANG