Friday, September 16, 2011

GIÁO SƯ CHU HẢO NÓI VỀ TRÍ THỨC

Part1Part2

3 comments:

  1. Vấn nạn của chúng ta hiện nay là vấn đề giáo dục.

    ReplyDelete
  2. Nếu nghĩ mình là trí thức thì cần phải tạo ra những không khí bình đẵng, tự do thảo luận trong học thuật.

    ReplyDelete

LÊN ĐẦU TRANG